Miếng Dán Hạ Sốt Nhật Bản REI-KYAKUSHI-TO

200,000 VND

Miếng dán hạ sốt Nhật Bản Rei-Kyakushi-To giúp hạ sốt và giảm đau nhờ cơ chế hấp thụ và khuếch tán nhiệt nhanh chống. Hiệu quả làm lạnh nhanh liên tục trong 10 giờ.