VÒNG TAY TRẦM HƯƠNG VN MỘC M12

VTR-M12-150

600,000 VND

Vòng Tay Trầm Hương hạt tròn 12 ly, 1 vòng có 17 hạt